Nieuws

Terug naar overzicht

Milieu-certificering volgens de internationale ISO 14001-norm

10. april 2012

Fleischhauer Datenträger werd in januari 2012 met succes gecertificeerd volgens de internationale norm voor milieumanagementsystemen ISO 14001.Dr. Detlef Nehm, lead auditor voor milieubeheersystemen bij TÜV Nord, overhandigde het certificaat aan manager Philipp Halbach, die de certificering ziet als een zorgvuldige doorontwikkeling van een bedrijfsfilosofie die gebaseerd is op duurzaamheid en een hoog milieubewustzijn. Halbach: "De certificering volgens de ISO 14001-norm bevestigt onze intensieve inspanningen om bedrijfsbreed alle processen op hun milieu-relevantie te analyseren en de milieuprestaties van onze producten voortdurend te verbeteren."Na meer dan een jaar van voorbereiding, was de succesvolle milieucertificering de bevestiging van een volledige documentatie van alle processen van materiaalbeheer in alle productiegebieden tot aan het management. Auditor Dr. Nehm prees het milieumanagementteam van Fleischhauer Datenträger voor de professionele uitvoering van projecten: "Het hoge niveau van het milieubewustzijn bevestigt een zeer toekomstgerichte bedrijfscultuur. Fleischhauer Datenträger kan ook in dit verband als uitgesproken voorbeeldige onderneming worden beschouwd."

Manager Philipp Halbach ziet door de milieumanagementcertificering een drietal belangrijke aspecten bevestigd: Fleischhauer Datenträger is de enige Europese ticketfabrikant, die op de gebieden van kwaliteit, veiligheid en milieu aan de hoogste certificeringeisen voldoet en deze permanent door middel van externe audits bevestigt. "Naast de milieumanagementcertificering is Fleischhauer Datenträger ook voor klimaatneutraal drukken gecertificeerd. "Dit stelt onze klanten in staat, om hun producten zonder CO2-voetafdruk te laten produceren", licht Hallbach het belang van deze maatregel toe."Vooral in de sectoren parkeren en het verkeer neemt de bewustzijn voor de milieu-impact van producten en processen gestaag toe."Begin van dit jaar werd Fleischhauer Datenträger reeds geprezen in het gemeentelijk Ecoprofit-project als onderneming met bijzonder geavanceerde milieu-oriëntatie.

Als lid van de Halbach-groep maakt Fleischhauer Datenträger deel uit van een familiebedrijf met een –inmiddels- 180-jarige bedrijfsgeschiedenis. Manager Philipp Halbach, die de onderneming in de zesde generatie leidt, ziet in de sterke nadruk op het milieubewustzijn het innovatieve potentieel van zijn bedrijf bevestigd:"We hebben in de afgelopen decennia op ticketinggebied de ontwikkelingen steeds mee vorm gegeven. De eerste automatentickets voor parkeersystemen vonden hun oorsprong bij Fleischhauer Datenträger, later volgden productontwikkelingen op het gebied van contactloze chipkaarten en RFID-kaartrn. "Met de certificeringen op het gebied van milieu neemt Fleischhauer Datenträger ook inzake duurzaamheid en klimaatbescherming een voortrekkersrol in.