Nieuws

Terug naar overzicht

Parkeerkaarten uit schone zonne-energie

19. februari 2012

Fleischhauer Datenträger neemt tweede PV-installatie in gebruik, PV (Photo Voltaic) = Elektriciteit uit zonlicht, zonne-energie opgewekt door een zonnepanelen-installatie. Met een opbrengst van 285 kWp wordt door Fleischhauer groene stroom opgewekt, welke een belangrijke bijdrage levert aan de jaarlijks benodigde stroombehoefte.

Deze duurzame elektriciteit maakt deel uit van een omvangrijk programma van milieuprojekten waarvan ook een consequente recycling van produktie-afval, een doelmatig energiemanagement alsmede het toepassen van papier dat afkomstig is uit duurzame bosbouw, deel van uit maakt.