Nieuws

Terug naar overzicht

Vrij Parkeren - Ruud van Dodeweerd

20. juli 2013

Ruud van Dodeweerd volgde in 1961 een opleiding bij IBM tot pro-
grammeur-systeemanalist omdat indertijd dat de nieuwste uitdaging
was.

Ruud van Dodeweerd

 Van Dodeweerd heeft na IBM bij diverse bedrijven gewerkt. Zijn
huidige  functie  als  directeur/eigenaar  van  Dodeweerd  Parkingsup-
plies  is  bijzonder  divers.  Van  Dodeweerd  houdt  zich  bezig  met  het
onderhouden van de contacten met de klanten, maar ook met de
in- en verkoop en de logistiek.
Gevraagd wat hij het leukste vindt aan zijn werk antwoordt Van Do-
deweerd: ‘De contacten met de klanten, waarvan sommige al meer
dan dertig jaar!’ Mede dankzij deze leuke contacten ziet hij nog meer
dan voldoende uitdaging in zijn functie en hoopt hij nog zo lang mo-
gelijk actief te blijven in de parkeerwereld. Mede hierom is Van Dode-
weerd al bijzonder lang lid van Vexpan. Hij ondersteunt de vereniging
al vanaf de oprichting structureel en adverteert al vanaf het begin in
Vexpansie. Het Nationaal Parkeercongres 2012 wordt wederom mede
mogelijk gemaakt door zijn bedrijf.
Van Dodeweerd is in 1976 in contact gekomen met de parkeerwe-
reld. Eén van zijn eerste klanten was het toenmalige Ruijters Parking.
De parkeerbranche vindt hij een boeiende wereld waar hij zeker nog
niet genoeg van heeft.
Op de vraag welk project hij het meest trots op is noemt van Dode-
weerd niet een project van zijn eigen organisatie, maar het project
van de gemeente Den Haag met betrekking tot de digitalisering van
parkeervergunningen.
Ruud van Dodeweerd is op de foto gezet in de H.J. van Heekgarage
in Enschede. Van Dodeweerd heeft voor deze locatie gekozen om-
dat deze garage (nog steeds) de grootste ondergrondse parkeerga-
rage van Nederland is.