Privacyerklaring

Privacyerklaring

1 Algemene en verplichte informatie

Gegevensbescherming

De beheerders van deze website nemen de bescherming van uw persoonlijke gegevens zeer serieus. Wij behandelen uw persoonsgegevens vertrouwelijk en in overeenstemming met de wettelijke voorschriften inzake gegevensbescherming en privacy beleid.
Als u deze website gebruikt worden verschillende persoonlijke gegevens verzameld. Persoonsgegevens zijn alle gegevens waarmee u persoonlijk kunt worden geïdentificeerd.  In dit privacy beleid wordt uitgelegd welke informatie we verzamelen en waarvoor we deze gebruiken. Het legt ook uit hoe en met welk doel dit gebeurt.
De termen die we gebruiken zijn gebaseerd op artikel 4 van de Algemene verordering gegevensbescherming (AVG).

Verantwoordelijke partij

De partij die verantwoordelijk is voor het verwerken van de gegevens op deze website is:

Herr Philipp Halbach (General Manager)
Fleischhauer Datenträger GmbH
Forellstraße 120
44653 Herne
Germany
Telefoon: +49 2323 / 98779-0
Email: direct(at)fleischhauer-id.com

2 Gegevensverzameling op onze website

Cookies

Onze website gebruikt alleen technisch noodzakelijke cookies. De wettelijke basis hiervoor is artikel 6, paragraaf 1(f). De websitebeheerder heeft een gerechtvaardigd belang bij het opslaan van cookies voor een technisch foutloze en geoptimaliseerde levering van zijn diensten.
U kunt uw browser zo instellen dat u wordt geïnformeerd over het plaatsen van cookies en cookies alleen in individuele gevallen toestaan, de acceptatie van cookies voor bepaalde gevallen of in het algemeen uitsluiten en het automatisch verwijderen van cookies activeren bij het sluiten van de browser. Als u cookies uitschakelt kan de functionaliteit van deze website beperkt zijn.

Serverlogbestanden

De aanbieder van de website verzamelt en slaat automatisch informatie op die uw browser automatisch naar ons verzendt in “serverlogbestanden”. Dit zijn:

•    Browsertype en browserversie  
•    Gebruikt besturingssysteem
•    Verwijzende URL
•    Hostnaam van de computer die toegang zoekt
•    Tijdstip van het serververzoek
•    IP adres

Deze gegevens worden niet gecombineerd met gegevens uit andere bronnen.

SSL of TLS certificaat

Deze site gebruikt SSL- of TLS codering om veiligheidsredenen en ter bescherming van de overdracht van vertrouwelijke inhoud, zoals de vragen die u ons als site-exploitant stuurt. U kunt een versleutelde verbinding herkennen in de adresregel van uw browser wanneer deze verandert van http:// in   en het slotpictogram wordt weergegeven in de adresbalk van uw browser. Als SSL of TLS- codering is geactiveerd kunnen de gegevens die u naar ons verzendt niet door derden worden gelezen.

3 Contact opnemen met ons bedrijf

Contactformulier

Mocht u ons vragen sturen via het contactformulier, dan verzamelen wij de gegevens die op het formulier zijn ingevuld, inclusief de contactgegevens die u verstrekt, om uw vraag en eventuele vervolgvragen te beantwoorden. We delen deze informatie niet zonder uw toestemming.
De verwerking van de gegevens die in het contactformulier zijn ingevoerd,  gebaseerd op Art.6 paragraaf 1(b) AVG (precontractuele maatregelen contractverwerking) en op Art.6 paragraaf 1 (f). Ons legitieme belang is klantenservice en communicatie.  
De gegevens die u in het contactformulier invoert, blijven bij ons totdat het doel voor het opslaan van de gegevens niet langer van toepassing is (bijvoorbeeld nadat uw aanvraag is afgehandeld). Eventuele dwingende wettelijke bepalingen, met name die met betrekking tot verplichte bewaartermijnen voor gegevens, blijven door deze bepaling onaangetast.

Contact met ons opnemen via e-mail

De bovengenoemde informatie en rechtsgrondslag zijn van toepassing om per e-mail contact met ons op te nemen. We wijzen er uitdrukkelijk op dat e-mails geen veilige gegevensoverdracht garanderen en we raden af om vertrouwelijke persoonlijke gegevens per e-mail te verzenden. Volledige bescherming van gegevens tegen toegang door derden is niet mogelijk. Stuur vertrouwelijke gegevens daarom alleen in gecodeerde bijlagen, per fax of neem telefonisch contact met ons op.

Contact met ons opnemen via de telefoon

Als u telefonisch contact met ons opneemt wordt het telefoonnummer weergegeven op het display van de telefoon en opgeslagen in ons systeem. De wettelijke basis voor de weergave van het telefoonnummer en de korte termijnopslag in de opgeroepen telefoon en opslag in ons telefoonsysteem is Art.6 par.1 f) AVG, d.w.z. ons legitiem belang is de communicatie met leveranciers en klanten. De gegevens worden uiterlijk na 60 dagen uit ons systeem verwijderd.

4 Plug-ins en tools

Google Maps

Deze website linkt extern naar Google Maps. Meer informatie over hoe Google Maps met gebruikersgegevens omgaat vindt u op: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/.

Omniscale Map

Deze website maakt gebruik van Omniscale (https://maps.omniscale.com). Toegangsgegevens worden gegenereerd wanneer uw browser deze kaarten opent, inclusief tijd, kaartbereik en IP-adres. Deze toegangsgegevens worden direct geanonimiseerd. Deze anonieme toegangsgegevens kunnen worden opgeslagen en verwerkt voor factureringsdoeleinden om illegaal gebruik op te sporen en te voorkomen en om de dienstverlening te verbeteren. Zonder enige wettelijke basis worden deze gegevens niet gedeeld met derden. Meer informatie: https://maps.omniscale.com/en/p/privacy

5 Uw rechten

Informatie, blokkering, verwijdering

In het kader van de toepasselijke wettelijke bepalingen heft u te allen tijde het recht op informatie over uw opgeslagen persoonsgegevens en in dien van toepassing een recht op correctie, blokkering of verwijdering van deze gegevens. Voor dit doel en voor verdere vragen over persoonlijke gegevens kunt u contact met ons opnemen op het adres dat in het impressum wordt vermeld.

Recht op gegevensoverdraagbaarheid

U heeft het recht om persoonsgegevens die wij verwerken automatisch aan u of aan een derde partij te laten overhandigen.

Recht van beroep bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit

In geval van schending van de gegevensbeschermingswet heeft de betrokkene het recht om in beroep te gaan bij de toezichthoudende autoriteit.

6 Functionaris gegevensbescherming

We hebben voor ons bedrijf een functionaris voor gegevensbescherming aangesteld,

Al u vragen heeft over gegevensbescherming neem dan contact op met:

Mrs. Tugba Koc
Fleischhauer Datenträger GmbH
Forellstraße 120
44653 Herne
Germany
Telefoon: +49 02323-98779-0
Email: GDPR(at)fleischhauer-id.com

Status: 05.08.2022

We herzien de gegevensbeschermings verklaring indien nodig.
Op deze website vindt u altijd de actuele versie.