Veiligheidspolitiek

De veiligheidsnormen van het bedrijf Fleischhauer Datenträger resulteren uit het veeleisende en veiligheidsgerelateerde toepassingsgebied waarin onze producten worden gebruikt. Het is ons doel, het vertrouwen van onze klanten met een veilige productie-en opslagproces op elk gewenst moment te rechtvaardigen.

De beveiligingspolitiek van Fleischhauer Datenträger ruimt de veiligheid van bovenliggend belang in de doelstellingen van de dagelijkse productie-activiteiten in. Daardoor worden randvoorwaarden gedefinieerd, die op dezelfde manier de gebouweninfrastructuur, de productie-omgeving, de opslag van producten als en de gegevensveiligheid omvatten. Dit veiligheidsconcept zien wij als een noodzakelijke voorwaarde voor de omgang met gevoelige gegevens en producten in de samenwerking met onze klanten.

Het behoud van bepaalde veiligheidsnormen in het productie- en opslagproces is van strategisch belang. Ze wijst een actief beleefd en functionerend beveiligingssysteem de noodzakelijke personele en materiële middelen toe, die voor de doorontwikkeling noodzakelijk zijn.

De vervulling van de in het beveiligingshandboek omschreven veiligheidsnormen wordt op basis van regelmatig geplande interne audits gecontroleerd.

Een kwantitatieve of kwalitatieve uitbreiding van de beveiligingsdoelstellingen wordt uitgevoerd bij veranderde beveiligingsbehoeften. Een aanpassing van de veiligheidscriteria door klantenaudits komt overeen met de Veiligheidspolitiek van onze onderneming, die zich in eerste instantie op de behoeften van onze klanten richt.