Kwaliteitspolitiek

Het bedrijf Fleischhauer Datenträger is opgericht in 1869 als drukkerij, daarvan sinds meer dan 60 jaar als een gespecialiseerde fabrikant van gegevensdragers actief. Fleischhauer Datenträger is fabrikant van tickets, kaarten en RFID-producten in de toepassingsbereiken parkeersystemen, personenverkeer, personentoegang en identificatie.De nauwe samenwerking met fabrikanten van apparatuur en de netbeheerders in binnen-en buitenland vereist een bijzonder hoge kwaliteit.

De hoge kwaliteit van onze producten is voorwaarde voor jarenlange klantenbinding en blijvend zakelijk succes. Deze doelstelling vereist in tijden van een complexe en dynamische zakelijke omgeving, de mogelijkheid veranderingen en technologische vooruitgang als een uitdaging aan te nemen en voor verbetering en doorontwikkeling van de producten en processen te gebruiken. Het beoogde productresultaat oriënteert zich op de specificaties van de systeemfabrikanten, omdat alleen dan de functionaliteit van onze machineleesbare gegevensdragers gewaarborgd is.

De regels van ons kwaliteitsmanagementsysteem volgens ISO 9001:2015 bieden ons een kader met als doel om de kwaliteit van onze producten te garanderen en het vertrouwen in de prestaties van onze organisatie te verbeteren.

Een voortdurende verbetering van alle bedrijfsprocessen is daarbij altijd een uiting van onze betrokkenheid om de tevredenheid van onze klanten met betrekking tot onze producten en diensten te verhogen.

In het middelpunt van deze inspanningen staand de mensen in onze onderneming. Hun inzet is een voorwaarde voor de consequente doorontwikkeling van onze kwaliteitsnormen en daarmee de basis voor een langdurige samenwerking met onze klanten en het succes van onze onderneming.